THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ AIRPAY

Thứ ba, 15/12/2015

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1.1. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ AirPay (gọi tắt là "Bản thỏa thuận"): là Bản Hợp đồng giữa Bạn/Người sử dụng dịch vụ AirPay (sau đây gọi là "Khách hàng") và Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam (sau đây gọi tắt là "VED"), áp dụng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ AirPay của VED.

1.2. Tài khoản AirPay: là tài khoản định danh do VED phát hành trên nền tảng di động cho phép lưu trữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền -tương đương và được sử dụng để thanh toán trực tuyến thay thế cho việc sử dụng tiền mặt cho các hàng hóa / dịch vụ được VED cung cấp trên ví điện tử này.

1.3. Đơn vị thu hộ: là các cá nhân, tổ chức đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ này và được VED ủy quyền để thực hiện các dịch vụ nhờ thu và thanh toán các khoản tiền được nạp vào / rút ra từ tài khoản AirPay.

1.4. Dịch vụ AirPay (gọi tắt là "Dịch vụ"): là các dịch vụ do VED cung cấp trên Ví điện tử AirPay nhằm giúp Khách hàng thực hiện lưu trữ và thực hiện các dịch vụ thanh toán trực tuyến thay thế cho các dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt.

1.5. Giao dịch AirPay (gọi tắt là “Giao dịch”): là các giao dịch có thể được thực hiện thông qua tài khoản AirPay vào từng thời điểm, bao gồm (nhưng không giới hạn) các giao dịch sau đây:

1.5.1. Nộp tiền vào tài khoản AirPay

1.5.2. Chuyển tiền, nhận tiền trên tài khoản AirPay

1.5.3. Rút tiền về tài khoản ngân hàng có kết nối với tài khoản AirPay

1.5.4. Mua thẻ điện thoại, thẻ game. Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại, tài khoản game.

1.5.5. Thanh toán hóa đơn sinh hoạt: điện, nước, truyền hình cáp…

1.5.6. Thanh toán hóa đơn/nghĩa vụ tài chính: phí bảo hiểm, sao kê thẻ tín dụng, tiền vay với ngân hàng/công ty tín dụng tiêu dùng…

1.5.7. Mua, thanh toán các giao dịch/dịch vụ khác, như: vé máy bay, vé xe, vé xem phim…

1.6. Giấy tờ tùy thân hợp lệ: là (a) Chứng minh nhân dân (CMND) do Chính phủ Việt Nam cấp còn hiệu lực, (b) Hộ chiếu hợp lệ, 

1.7. Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu mà VED làm việc bình thường; trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật.

Điều 2: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

2.1. Trước khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, Khách hàng cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2.2. Khi đã sử dụng Dịch vụ thì có nghĩa là Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

2.3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân hợp lệ (chứng minh thư hoặc hộ chiếu), điện thoại liên hệ, email… và chịu trách nhiệm về các thông tin mà Khách hàng cung cấp.

2.4. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng Dịch vụ, VED căn cứ vào những thông tin mà Khách hàng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. VED chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp khai báo đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại Khoản 2.3. Những trường hợp khai báo không đầy đủ và chính xác, Khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ VED và VED sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Điều 3: Thay đổi nội dung các điều kiện và điều khoản

3.1. VED có thể sửa đổi, bổ sung nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào bằng cách gửi thông báo thay đổi cho Khách hàng.

3.2. Khách hàng được xem là đã nhận thông báo nếu:

3.2.1. Các thông báo này đã được đưa lên trang website của Dịch vụ tại địa chỉ: https://airpay.vn/; hoặc

3.2.2. Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách hàng đăng ký trong quá trình sử dụng Dịch vụ; hoặc

3.2.3. Được gửi tới số điện thoại Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ; hoặc

3.2.4. Được gửi qua ứng dụng AirPay.

3.3. Trường hợp đối với những thay đổi như: (a) tăng trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng, (b) hạn chế bớt các dịch vụ đang cung cấp trên tài khoản AirPay, hoặc (c) giảm hạn mức giao dịch, trừ khi những thay đổi này phải thực hiện ngay vì yêu cầu an ninh hoặc theo quy định của pháp luật, VED sẽ thông báo cho Khách hàng ít nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực của những thay đổi này.

3.4. Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ thì có nghĩa là Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

Điều 4: Nạp tiền

4.1. Phương thức thực hiện

4.1.1. Khách hàng có quyền thực hiện việc nạp tiền vào tài khoản AirPay theo hướng dẫn nạp tiền của VED.

4.1.2. Vào thời điểm VED đã nhận được tiền, VED sẽ cộng thêm vào Tài khoản AirPay của Khách hàng một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà VED nhận được theo tỷ lệ 1:1, trừ đi các khoản phí mà Khách hàng phải trả (nếu có).

4.1.3. Tùy thuộc vào phương thức mà Khách hàng lựa chọn để nạp tiền vào tài khoản AirPay, thời gian VED xử lý để cộng thêm tiền vào tài khoản AirPay của Khách hàng sẽ khác nhau. VED sẽ quy định cụ thể về thời gian này trong hướng dẫn nạp tiền.

4.2. Trường hợp hạn chế

Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản AirPay (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị phong tỏa/tạm giữ bởi VED tại bất kỳ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền Khách hàng chuyển tới VED để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp.

Điều 5: Rút tiền

5.1. Phương thức thực hiện

Khách hàng có thể rút tiền Việt Nam Đồng hiện có từ tài khoản AirPay của mình về tài khoản ngân hàng của Khách hàng mở tại Việt Nam và được VED hỗ trợ kết nối với tài khoản AirPay của Khách hàng. Khi rút tiền khỏi tài khoản AirPay, Khách hàng có thể phải trả phí theo quy định. Vì lý do an toàn và bảo mật, VED có thể áp dụng giới hạn tối thiểu và tối đa cho việc rút tiền theo từng tài khoản AirPay.

5.2. Các trường hợp hạn chế

Khách hàng sẽ không được rút tiền và/hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn quy định của VED trong một số trường hợp sau đây:

5.2.1. Tài khoản AirPay và/hoặc tài khoản ngân hàng mà Khách hàng chỉ thị rút tiền đang bị phong tỏa.

5.2.2. Tài khoản AirPay và/hoặc tài khoản ngân hàng mà Khách hàng chỉ thị rút tiền đang bị khiếu nại, hoặc VED có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của Khách hàng có nguồn gốc không hợp pháp.

5.2.3. Theo yêu cầu từ ngân hàng mà Khách hàng chỉ thị rút tiền.

5.2.4. Khách hàng đang vi phạm pháp luật hoặc đang bị giới hạn tư cách pháp nhân.

Điều 6: Sử dụng dịch vụ và Phí dịch vụ

6.1. Khi Khách hàng chủ động thực hiện Giao dịch thông qua AirPay thì các hàng hoá, dịch vụ của Khách hàng được xác định là bàn giao ngay khi Giao dịch được thực hiện thành công. Chúng tôi sẽ không hoàn trả và/hoặc đổi lại các hàng hoá, dịch vụ này trừ trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật từ phía AirPay và/hoặc hàng hoá, dịch vụ bị lỗi từ phía Nhà cung cấp sản phẩm cho AirPay dẫn đến việc hànghoá, dịch vụ này là không sử dụng được. Nhân viên AirPay sẽ tiếp nhận, xác minh và thông tin đến Khách hàng theo từng trường hợp cụ thể. 

6.2. Phí sử dụng dịch vụ được VED công bố cho từng thời kỳ, tùy theo đặc điểm của từng loại dịch vụ.

6.3. Khách hàng ủy quyền cho VED được quyền tự động trích nợ phí sử dụng dịch vụ trên tài khoản AirPay và/hoặc trong các phương tiện thanh toán khác có kết nối với tài khoản AirPay mà Khách hàng lựa chọn (như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng) để thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ này.

6.4. Phí dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình dịch vụ mà VED cung cấp. Đối với hình thức thu phí dịch vụ trước, Khách hàng có thể không được hoàn trả lại số tiền chưa được sử dụng hết trong trường hợp Khách hàng không có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ, Khách hàng có những thay đổi về thông tin nhận diện cá nhân dẫn đến việc không thể sử dụng tiếp số tiền chưa sử dụng.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

7.1. Quyền của Khách hàng

7.1.1. Khách hàng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, mật khẩu đặt lệnh, giấy tờ tùy thân, email đã đăng ký, số điện thoại gắn với tài khoản bằng việc xác nhận với VED bằng Thư đề nghị thay đổi thông tin với các lý do cụ thể và các giấy tờ chứng minh hợp lệ.

7.1.2. Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho VED văn bản yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ theo mẫu mà VED cung cấp. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Khách hàng không được tiếp tục sử dụng Dịch vụ nữa.

7.2. Trách nhiệm của Khách hàng

7.2.1. Cung cấp thông tin đúng và đầy đủ, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn của VED.

7.2.2 Sử dụng Ví điện tử đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của VED về phương thức bảo mật tài khoản nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất.

7.2.3 Phối hợp với VED và các cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận, khiếu nại liên quan đến toàn khoản Ví điện tử.

7.2.4 Lưu trữ các thông tin giao dịch, hóa đơn trực tuyến và các chứng từ liên quan đến giao dịch để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiếu.

7.2.5 Khi đồng ý sử dụng dịch vụ và chấp thuận thanh toán cho dịch vụ tại Ví điện tử là Khách hàng đã hiểu rõ về nội dung dịch vụ. VED sẽ không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của khách hàng khi chọn sai dịch vụ, chọn nhầm số tiền v.v…

7.2.6 Khi việc thực hiện giao dịch thông qua một đơn vị trung gian (cụ thể ở đây là ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị phát hành thẻ), Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của đơn vị trung gian này. Mọi vấn đề phát sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của Khách hàng và Đơn vị trung gian này nằm ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của VED nên chúng tôi có khả năng được miễn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Khách hàng với dịch vụ của đơn vị trung gian này.

7.2.7 Nếu Khách hàng cho rằng đã xảy ra một gian lận, sai sót trong khi thực hiện dịch vụ qua Ví điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Bất kỳ sự chậm chễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của Khách hàng; hoặc

b) Nếu phát hiện tài khoản của Khách hàng có phát sinh giao dịch mà không do Khách hàng thực hiện; hoặc

c) Mật khẩu đặt lệnh và/hoặc thông tin của Khách hàng đã đăng ký trên hệ thống VED bị tiết lộ cho Bên thứ ba; hoặc

d) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Khách hàng; hoặc

e) Các lỗi khác mà Khách hàng phát hiện được xuất phát từ hệ thống của VED.

Ngay khi phát hiện, khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ dịch vụ của AirPay để được hỗ trợ. 

7.2.8. Khách hàng chịu trách nhiệm trong việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ.

7.2.9. Khách hàng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và các yếu tố định danh khác mà Khách hàng sử dụng tại dịch vụ Ví điện tử. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin này bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho một người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó.

7.2.10. Khách hàng cam kết ủy quyền cho VED được tự động trích nợ tài khoản AirPay và/hoặc trong các phương tiện thanh toán khác có kết nối với tài khoản AirPay mà Khách hàng lựa chọn (như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng) để thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với các nhà cung cấp mà Khách hàng tham gia. Việc thanh toán này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo sự thỏa thuận của chính Khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ.

7.2.11. Đối với các trường hợp khách hàng chưa nhận được dịch vụ nhưng đã bị trừ tiền, VED sẽ liên hệ thông báo với khách hàng tối đa 3 lần. Nếu khách hàng không liên hệ để xác nhận, VED sẽ không giải quyết. Sau 60 ngày, VED không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ các trường hợp này.

 Điều 8: Quyền và trách nhiệm của VED

8.1. Quyền của VED

8.1.1. Nếu VED có lý do cho rằng Khách hàng vi phạm các hành vi cấm quy định tại Điều 9, VED sẽ có những biện pháp để bảo vệ VED và/hoặc Khách hàng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan. Những hàng động VED có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động này:

a) VED có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Khách hàng vào tài khoản và dịch vụ mà VED cung cấp;

b) VED có thể liên hệ với người Bán/người Mua mà Khách hàng giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Khách hàng, với Khách hàng khác hoặc liên hệ tới Bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Khách hàng;

c) VED có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện dịch vụ, trả thưởng cho các tài khoản mà VED nghi ngờ gian lận, trục lợi. Đồng thời, VED có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo về tài chính, vi phạm pháp luật;

d) VED có quyền từ chối việc thực hiện dịch vụ cho các giao dịch, trả thưởng cho các tài khoản mà VED nhận được tố cáo gian lận, trục lợi từ một Bên thứ ba khi nhận được tố cáo hợp lệ. Đồng thời, VED có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và Bên thứ ba để xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo về tài chính, vi phạm pháp luật. 

8.1.2. VED không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VED.

8.1.3. VED không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc do:

a) Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà dịch vụ cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền; hoặc

b) Việc Khách hàng để mất, mất cắp thiết bị di động dùng để đăng nhập dịch vụ, lộ mật khẩu đặt lệnh và/hoặc các yếu tố định danh khác mà VED cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ cung ứng; hoặc

c) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VED, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp dịch vụ; hoặc

d) Bất cứ hành động bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác.

8.1.4. VED có thể tạm giữ và/hoặc phong tỏa các khoản tiền của Khách hàng trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra và/hoặc nếu Khách hàng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền….

8.1.5. VED có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Tuy nhiên, VED có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ.

8.1.6. VED có thể từ chối không thực hiện chỉ dẫn thanh toán của Khách hàng trong trường hợp trong tài khoản AirPay và/hoặc trong các phương tiện thanh toán khác có kết nối với tài khoản AirPay mà Khách hàng lựa chọn (như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng) không đủ số dư; hoặc do tài khoản AirPay của Khách hàng đã đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do nhà cung cấp dịch vụ không cho phép thực hiện thanh toán bằng phương tiện điện tử, và trong trường hợp như vậy, VED sẽ gửi thông báo cho Khách hàng.

8.1.7. VED không chấp nhận việc hủy bỏ chỉ dẫn thanh toán mà Khách hàng đã thực hiện thành công. Tất cả các chỉ dẫn thanh toán do Khách hàng đưa ra khi sử dụng Dịch vụ được coi là không hủy ngang, cho dù chỉ dẫn thanh toán này do Khách hàng hay một người khác được hiểu là Khách hàng thực hiện. Việc hủy bỏ phải từ phía nhà cung cấp dịch vụ và phải được sự đồng ý của VED.

8.1.8. VED được quyền tự động trích nợ tài khoản AirPay và/hoặc các phương tiện thanh toán khác có kết nối với tài khoản AirPay mà Khách hàng sử dụng để thanh toán cho các giao dịch mà Khách hàng mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch với các nhà cung cấp mà Khách hàng tham gia. Việc thanh toán này có thể được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo yêu cầu của chính nhà cung cấp dịch vụ.

8.1.9. VED được quyền sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Khách hàng để tùy biến và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ. VED không sử dụng những dữ liệu này vào mục đích bất hợp pháp. VED được quyền cung cấp dữ liệu của Khách hàng cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

a) VED được Khách hàng chấp thuận; hoặc

b) Dịch vụ yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba; hoặc

c) Theo quy định của pháp luật. 

8.1.10. Nếu Khách hàng vi phạm các cam kết về sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ vào mục đích vi phạm pháp luật (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để giao dịch trên hệ thống VED, gian lận trong mua/bán hàng hóa, mua/bán hàng hóa cấm tiêu thụ tại Việt Nam…), VED có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Khách hàng và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản AirPay, bao gồm: tiền hiện có và tiền chờ nhận trên hệ thống VED.

8.2. Trách nhiệm của VED

8.2.1. VED đảm bảo rằng hệ thống Dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ ví điện tử.

8.2.2. Hỗ trợ Khách hàng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

8.2.3. Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Khách hàng, VED không được bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.

Điều 9: Các hành vi cấm

Khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng không được:

9.1. Vi phạm Bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Khách hàng đã đồng ý với VED.

9.2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của VED và của các Bên thứ ba có liên quan.

9.3. Bán hàng giả, hàng bị cấm kinh doanh, hàng có nguồn gốc bất hợp pháp.

9.4. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.

9.5. Hành động có tính chất bạo lực, hành hung và/hoặc có sử dụng ngôn từ tục tĩu, bôi nhọ, phỉ báng đối với nhân viên VED.

9.6. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ tục tĩu không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

9.7. Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo VED thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc các khoản tiền vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền của pháp luật Việt Nam.

9.8. Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của VED.

9.9. Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này.

9.10. Sử dụng Dịch vụ theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

9.11. Tiết lộ thông tin của Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị / quảng cáo mà Khách hàng chưa được cho phép.

9.12. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của VED.

9.13. Phát tán virus, trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách hàng khác và/hoặc của VED.

9.14. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép trang website, các ứng dụng, giải pháp của VED mà không được VED cho phép.

9.15. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà VED thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của VED.

9.16. Hành động làm mất kết nối giữa VED đến nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác, đại lý… hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại.

9.17. Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin người dùng khi đăng nhập vào AirPay.

9.18. Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các dịch vụ của AirPay

9.19. Mở các tài khoản AirPay ảo để trục lợi. Tài khoản ảo được định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Là những tài khoản tự tạo bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân giả mạo, không chính xác với các thông tin về tên họ, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân … 
  • Là những tài khoản đăng ký nhiều lần với cùng một thông tin được tạo ra vì mục đích trục lợi.
  • Các tài khoản AirPay chưa định danh theo quy định của AirPay. 

Điều 10: Các nguyên tắc xử lý kiếu nại

10.1 Việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại của AirPay tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà Nước và các quy định luật pháp liên quan.

10.2 VED chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ khách hàng và/hoặc một bên thứ ba khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và dịch vụ AirPay.

10.3 Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại, VED sẽ thực hiện việc phong tỏa các tài khoản, các giao dịch có liên quan đến khiếu nại và tài khoản bị khiếu nại.

10.4 VED tiến hành kiểm tra thông tin và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch với Khách hàng và các Bên.

10.5 Trong trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc hành vi lừa đảo có tổ chức, VED có trách nhiệm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng giải quyết.

10.6 Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 3 tháng (91 ngày) kể từ ngày thực hiện giao dịch. Trừ trường hợp khách hàng chứng minh không thể thực hiện việc khiếu nại do các yếu tố bất khả kháng, sau thời gian này, VED có quyền từ chối khiếu nại.

10.7 Các đối tác của VED đều có quy trình xử lý khiếu nại với các khung thời gian đã được thiết lập vì vậy VED phải tuân thủ vấn đề này. Vì vậy, VED có thể mất tối đa đến 180 ngày để xử lý khiếu nại tùy theo tính chất của các khiếu nại và chúng tôi khuyến khích Khách hàng hợp tác và giữ liên lạc với chúng tôi đồng thời tuân thủ thời gian phản hồi thông tin trong toàn thời gian phối hợp xử lý khiếu nại để chúng tôi có thể thực hiện tốt việc xử lý khiếu nại này.

10.8 Trong quá trình xử lý khiếu nại, VED có quyền đề nghị khách hàng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và thịnh tình của Quý khách hàng để tiến hành xử lý khiếu nại. Các thông tin khách hàng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích xử lý khiếu nại.

Điều 11: Bản quyền

Các trang website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các sản phẩm/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến Dịch vụ đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của VED. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được sự cho phép bằng văn bản của VED đều coi là vi phạm pháp luật.

Điều 12: Các quy định khác

12.1. Liên lạc với VED

Khách hàng có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ của VED theo một trong các phương thức sau:

  • Gọi tới số điện thoại: 1900 6906
  • Gửi email tới địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của sản phẩm https://www.facebook.com/airpayvn/ 

12.2. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản của Bản thỏa thuận này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân Hà Nội để giải quyết. 

12.3. Tất cả các điều khoản và điều kiện của Bản thỏa thuận này vẫn có hiệu lực sau khi Khách hàng ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ. Ngay cả khi ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và trách nhiệm của Khách hàng trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

 

TẢI ỨNG DỤNG